Jste na stránce: Hlavní | Základní škola

 

Aktuálně:


ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


10. 1. 2021 -  Vážení rodiče,

bohužel máme v ZŠ první pozitivní záchyt onemocnění Covid19. Vzhledem k tomu, že jsme po celou dobu řádně dodržovali nařízená opatření, hygiena je vyhodnotila jako dostatčná a zatím nepřistoupila k nařízení další karantény ani k uzavření tříd nebo školy. Pokračujeme tedy dál v plném provozu. Striktně trváme ve škole na nošení roušek, dezinfekci rukou a rozestupech. Ve škole průběžně větráme, dezinfikujeme lavice, stoly, kliky a používané předměty, dodržujeme platná nařízení vlády. O dalších případných postupech či opatřeních Vás budeme neprodleně osobně informovat.

Prosím, oblékejte děti teple na ven, budeme častěji chodit na procházky nebo například bobovat.  

                         Děkuji.                        M. Randová


4. 1. 2021 - Můžeme do školy opět všichni:-) - dle znění nařízení vlády se školní výuky může zůčastnit 1. a 2. ročník a k nim přidružené ročníky v rámci jedné třídy u malotřídních škol. My tedy můžeme nastoupit všichni. Ustanovení je stejné jako při nástupu 18.11.2020. Rozvrh hodin jednotlivých ročníků najdete v nabídce postranní lišty, je stejný jako po nástupu 18. 11. 2020. Těšíme se na Vás!


Přejeme šťastný nový rok 2021 a pevné zdraví.  kolektiv ZŠ a MŠ


Dle nařízení MŠMT "v rámci boje proti COVID19" letos vánoční prázdniny začínají v pondělí 21.12.2020. - tedy naposledy jdeme do školy v pátek 18. 12. 2020. Prázdniny končí v neděli 3. 1. 2021, tak doufáme, že se 4. 1. 2021 uvidíme podle plánu.


18. 11. 2020 - 8:00 hodin - zahájení vyučování po distanční výuce. Vyučování začíná v 8:00 hodin. Prosíme děti, aby přicházely do školy v 7:45 předním vchodem (od silnice) a v rouškách (jsou povinné po celou dobu výuky kromě stravování). Při příchodu dětem pomůžeme s dezinfekcí rukou. Dle nařízení vlády nebude probíhat výuka tělocviku a hudební výchovy. Místo těchto předmětů zařazujeme nižším ročníkům vycházky do přírody (podle počasí), případně jiné rukodělné aktivity. Vyšší ročníky mají o tyto předměty dočasně zkrácený rozvrh.

      Školní stravování probíhá v plném rozsahu. Děti budou jíst "na etapy" po třídách. Vždy se po jídle vydezinfikují stoly a místa. Starší děti se vzhledem k prostoru jídelny budou stravovat ve třídách. 

      Školní družina je v provozu. Podle počtu dětí bude rozdělena na 2 skupiny (podle tříd). Roušky jsou povinné po celou dobu provozu ŠD.

      Na nástup do školy jsou pečlivě připraveny dezinfekční prostředky a všechna nařízená hygienická opatření, dbáme na jejich dodržování. Zároveň prosíme, abyste i Vy tato nařízení dodržovali, dávali dětem na výuku roušky, klidně několik na případnou výměnu. Škola má zajištěné náhradní roušky pro nutné případy a pro personál, ale nemá povinnost je pořizovat dětem. Věřím, že společnými silami vše zvládneme a předejdeme tak případným karanténním opatřením v rámci školy. Děkuji za pochopení.

 

                                    Mgr. Mirka Randová

 


         dne 12. 11. 2020

Vážení rodiče,

     s velikou úlevou Vám mohu sdělit, že naše škola se otevírá pro všechny naše žáky 18. 11. 2020. Ano, určitě jste slyšeli, že se do škol vrací pouze 1. a 2. ročník, ale ministr školství upřesnil tuto informace, a to, že do školy nastupuje 1. a 2. třída, tedy v rámci malotřídních škol, jako je ta naše, se jedná i o všechny sdružené ročníky v rámci těchto tříd. Výňatek z Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020:

"Je povolena osobní přítomnost:

• žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),

• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a

• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka."


V našem případě máme ročníky zařazeny takto:

I. třída (1., 4. a 5. ročník)

II. třída (2. a 3. ročník)

Nastupujeme tedy do školy všichni. Zároveň je povolena školní družina i školní stravování. 


Samozřejmě jsou vyhlášena zvýšená hygienická opatření, tedy povinná dezinfekce rukou, zakrývání dýchacích cest všech účastníků vzdělávání (roušky pro všechny a všude kromě stolování - svačiny, oběd), zvýšené větrání prostorů tříd, častější dezinfikování klik, toalet a dalších zátěžových míst.

Toto všechno je již dávno zajištěné a připravené.

Těšíme se na Vaše děti a velmi Vám všem děkujeme za spolupráci a přípravu Vašich dětí během distatnční výuky. Zároveň prosím, dodržujme stanovená pravidla, abychom společnými silami předešli případným komplikacím. Děkuji.


                                    Mgr. Mirka Randová         dne 29. 10. 2020

Vážení rodiče,

     jak už asi ze zpráv v různých mediích víte, školy se 2. 11. 2020 otevírat nebudou. Bohužel... Je nám to velmi líto! I přes to, že Vy všichni děláte maximum, za což Vám s obdivem velmi děkuji, zvětšuje se mezera v tom, co si děti obvykle ze školy odnášejí, a to v celkovém rozhledu a znalostech a také v sociálních skupinových dovednostech. Zítra se má rozhodnout ve vládě pevný termín, kdy nás do školy zase pustí zpátky. Pevně věřím, že to bude co nejdříve, protože případnou mezeru například do vánoc už prostě dohnat nezvládneme v té míře, v jaké je to požadováno v našich plánech. O to více mě to mrzí, když vím, že podobně postižení země onemocněním COVID-19 vůbec školy nezavřely. Mně ale nepřísluší toto soudit, omlouvám se za subjektivní náhled. 

     V příštím týdnu prosím dbejte pokynů třídních učitelů a vyučujících, jste již v kontaktu. Výuka bude probíhat většinou osvědčeným způsobem, tedy prestřednictvím Skype nebo Whatsapp, posíláním videí, zadáváním úkolů na web ZŠ a odevzdáváním prací e-mailem nebo na Whatsapp, případně telefonickou konzultací. 

     Vím, jak těžká zkouška to je pro nás všechny, ale prosím, vytrvejte. Jde o vzdělání našich dětí, na kterém se teď musíme podílet společně. Jsme Vám plně k dispozici a věřím, že to zvládneme!

     Přeju Vám pevné zdraví a hodně sil!


                                      Mgr. Mirka Randová 26. - 30. 10. 2020 - prodloužené podzimní prázdniny


                  dne 12. 10. 2020, 22:45h

Vážení rodiče,

bohužel z nařízení vlády ze dne 12.10.2020 - 22:00 jsme nuceni uzavřít základní školu (Mateřská škola je dále v provozu) od 14. 10. 2020 pro celý 1. stupeň ZŠ, přestože nemáme jediné nemocné dítě v celé škole.

Přecházíme tedy od 14. 10. 2020 na distanční výuku, která je pro všechny žáky školy povinná.

Podrobné informace k distanční výuce zveřejníme zítra, budou zde na webu a budou je mít všechny děti v žákovských knížkách. Předběžně jsme domluveni na modelu výuky, který probíhal na jaře, ten se osvědčil. 

Bohužel máme strach především o 1. ročník, konečně jsme nabrali tempo a jakštakš si zvykli na školní práci a musíme přibrzdit, dokonce zastavit. Musím konstatovat, že prvňáčky potřebujeme především tady ve škole. Je to velmi nešťastné.
Naštěstí v Českém jazyce už máme trošku na čem stavět, věnujeme tedy následujících 10 dní na procvičování a upevňování toho, co již děti umí, na rozvoj jemné motoriky a řečové schopnosti.

Podobně to bude u ostatních ročníků, budeme především opakovat a procvičovat, děti dostanou domů úkoly do konce týdne a další budou vyvěšeny na www.zsamskubice.cz v sekci Základní škola v nabídce Úkoly, kde bude mít každý ročník svou složku.

Pevně věříme, že toto opatření bude trvat opravdu jen do 2. 11. 2020 tak, jak vláda slíbila, a že vše společnými silami zvládneme.

Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost, věřte, že tohle si nikdo z nás opravdu nepřál.


                                               Mgr. Mirka Randová

                                               ředitelka ZŠ a MŠ Česká Kubice7. 10. 2020 - ŘEDITELSKÉ VOLNO - z důvodu celodenního přerušení dodávky elektřiny. Děkujeme za pochopení.


Dne 25. 9. 2020 NEBUDE  ŘEDITELSKÉ VOLNO, bude probíhat normální výuka.


9. 9. - 16:00h - rodičovská schůzka - informační schůzka k průběhu a organizaci školního roku.


Prosíme školáky o používání předního vchodu budovy školy (tj. od silnice naproti obchodu), abychom se zbytečně nemíchali se školkáčky. Děkujeme.


Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020 v 8:00.

Prosíme o příchod dětí v 7:45, aby se pohodlně usadily, popovídaly s kamarády a připravily se na přísun prvních informací..:-).

Vzhledem k epidemiologické situaci a neustále se měnícím nařízením vlády umožníme vstup do školy kromě žáků pouze rodičům prvňáčků a nových žáků. Děkujeme za pochopení.

Žáci i personál školy mohou k naší velké radosti po mnoha změnách nakonec nastoupit do školy bez roušek. Epidemiologická situace však není optimistická, proto návštěvy školy prosíme o zakrytí nosu a úst při vstupu do školy a použití dezinfekce připravené u vchodu.