Jste na stránce: Hlavní | Vývěska | Rozpočet na rok 2019
               
  ROZPOČET ZŠ A MŠ ČESKÁ KUBICE PRO ROK 2019  
  na finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem - Obec Česká Kubice
               
      Příjmy        
               
            v Kč  
Jednorázová dotace         1750000  
  Celkem         1750000  
               
               
      Výdaje        
               
druh výdaje         v Kč mezisoučty
Ostatní mzdové náklady (DPP, DPČ, odměny)   473000 473000
Služby: ČEZ         250000  
  Pojištění         50000  
  Ostraha objektu + BOZP     30000  
  Středisko služeb školám - účtování, mzdy   110000  
  CHVaK         35000  
  O2 - pevná linka, internet, mobily    21000  
  aTre - vzory dokumentů, poradna pro školy 2000  
  KT plus - údržba počítačů, sítě, elektroniky 25000  
  Revize         20000 543000
Režie: hygiena, údržba, úklid     60000  
  kancelář         10000 70000
ZŠ: učebnice, prac. sešity, studijní materiály   30000  
  pomůcky do výuky, technika     30000  
  materiál, nářadí, náčiní - Vv, Pč   20000  
MŠ: hračky, výukové materiály     40000  
  materiály na vyrábění a tvoření   20000  
ŠD: materiál, hry, stavenice, tvoření   30000 170000
ŠJ: obnova vybavení, dovybavení     85000 85000
Ostatní: Dovybavení, obnova vybavení (nábytek, tabule, IVT) 100000  
  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 20000  
  GDPR         44000  
  Akce pro děti (divadla, cvičení, plavání, doprava,…) 40000  
  Akce pro veřejnost       15000  
  Věcné dary dětem - odměny za prospěch, soutěže,  20000  
    reprezentace ZŠ, zvláštní ocenění 30000  
  Popelné - odpady       100000  
  Nová nařízení vlády, MŠMT, aj.     40000 409000
Celkem           1750000 1750000