Jste na stránce: Hlavní | Vývěska | Rozpočet na rok 2020

 

 

    Příjmy        
               
            v Kč  
Jednorázová dotace           2000000  
  Celkem         2000000  
               
               
      Výdaje        
               
druh výdaje           v Kč mezisoučty
Ostatní mzdové náklady (DPP, DPČ, odměny)           611000 611000
Služby: ČEZ         270000  
  Pojištění         70000  
  Ostraha objektu + BOZP         40000  
  Středisko služeb školám - účtování, mzdy         130000  
  CHVaK         45000  
  O2 - pevná linka, internet, mobily         25000  
  aTre - vzory dokumentů, poradna pro školy         5000  
  KT plus - údržba počítačů, sítě, elektroniky         30000  
  Revize         25000 640000
Režie: hygiena, údržba, úklid         70000  
  kancelář         15000 85000
ZŠ: učebnice, prac. sešity, studijní materiály         30000  
  pomůcky do výuky, technika         40000  
  materiál, nářadí, náčiní - Vv, Pč         20000  
MŠ: hračky, výukové materiály         40000  
  materiály na vyrábění a tvoření         30000  
ŠD: materiál, hry, stavenice, tvoření         40000 200000
ŠJ: obnova vybavení, dovybavení         85000 85000
Ostatní: Dovybavení, obnova vybavení (nábytek, tabule, IVT)         80000  
  Další vzdělávání pedagogických pracovníků         30000  
  GDPR         44000  
  Akce pro děti (divadla, cvičení, plavání, doprava,…)         40000  
  Akce pro veřejnost         15000  
  Věcné dary dětem - odměny za prospěch, soutěže,         20000  
    reprezentace ZŠ, zvláštní ocenění       30000  
  Popelné - odpady         100000  
  Nová nařízení vlády, MŠMT, aj.         20000 379000
Celkem           2000000 2000000
               
               
  ROZPOČET ZŠ A MŠ ČESKÁ KUBICE PRO ROK 2020            
  finanční prostředky poskytnuté KÚ Plzeňského kraje            
               
      Příjmy        
roční objem prostředků z KÚ           5800000  
               
               
      Výdaje        
Platy: přímé platy zaměstnanců         4300000  
  ostatní náklady         1500000  
celkem           5800000