Jste na stránce: Hlavní | Vývěska | Středněd. výhled rozp. 21-22
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Česká Kubice - 2021-2022    
                 
            r. 2021 r. 2022 celkem
příjmy obec         2000000 2000000 4000000
          5800000 5800000 11600000
celkem           7800000 7800000 15600000
                 
                 
výdaje OÚ ostatní mzdové náklady (DPP, DPČ, …)   611000 611000 1222000
  služby         640000 640000 1280000
  režie         85000 85000 170000
  učební pomůcky ZŠ, MŠ, ŠD     200000 200000 400000
  školní jídelna       85000 85000 170000
  ostatní náklady kultuta pro děti   40000 40000 80000
      akce pro veřejnost   15000 15000 30000
      GDPR     44000 44000 88000
      odpadové hospodářství 100000 100000 200000
      nařízení vlády   20000 20000 40000
      vybavení školy   80000 80000 160000
      ostatní     80000 80000 160000
výdaje KÚ platy         4300000 4300000 8600000
  ostatní         1500000 1500000 3000000
celkem           7800000 7800000 15600000