Jste na stránce: Hlavní | Mateřská škola

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/ 2021


1. 1. 2021 - Vážení rodiče, podle nařízení vlády se v provozu naší MŠ nic nemění, nastupujeme podle plánu 4. 1. 2021 všichni, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu jednotlivců. Platí dál zvýšené nároky na hygienu v prostorách školy. Prosíme Vás všechny, abyste při vstupu do školy měli nasazené roušky, využili dezinfekci rukou u vstupu a zdržovali se v prostorách školy pouze na nezbytně nutnou dobu. Děkujeme a těšíme se na Vaše děti v novém roce.             Mirka Randová a kolektiv MŠ


VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021  přeje kolektiv ZŠ a MŠ25. 10. 2020 - Vážení rodiče, díte z naší MŠ testované na Covid19 je negativní. MŠ Česká Kubice zůstává v provozu. Těšíme se na Vaše děti, jsme rádi, že jedeme dál.                  Mirka Randová


21. 10. 2020 - Situace v MŠ

Vážení rodiče,

     od dnešního odpoledne je jedno dítě naší MŠ v karanténě kvůli Covid pozitivnímu rodiči. Dané dítě odcházelo dnes z MŠ bez jakýchkoliv příznaků. Po konzultaci s hygienou Plzeňského kraje se pro školku nic nemění, zůstává dále v provozu. Dítě půjde zítra na test, v případě negativního výsledku se stále nic nemění. V případě pozitivity budeme žádáni ze strany hygieny o kontakty rodičů dětí, které byly v minulých 2 dnech v MŠ, a budeme muset MŠ z nařízení hygieny na určenou dobu uzavřít. Do konce týdne se tak ale určitě nestane. MŠ je kompletně vydezinfikovaná a připravená k provozu. S Vašimi dětmi počítáme. Doufáme stejně jako vy, že MŠ zůstane otevřená. Dezinfekce obou tříd a prostorů školky je po celou dobu řádně prováděna.

                          Mgr. Mirka Randová


12. 10. 2020 - Mateřská škola Česká Kubice je i nadále v provozu. (Nařízení vlády o zavření škol ze dne 12. 10. 2020 se MŠ netýká.)


7. 10. 2020 - ŘEDITELSKÉ VOLNO - z důvodu celodenního přerušení dodávky elektřiny. Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče, milé děti,

máme radost, že zahajujeme nový školní rok v úterý 1. 9. 2020 k úlevě nás všech bez omezení provozu a činností, dokonce stále platí pro děti a personál MŠ, že po dobu pobytu ve školce nemusí mít roušku. Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace však platí v areálu školy tato hygienická opatření:

- všechny osoby (kromě přijatých dětí a personálu) musí mít při vstupu do školy chráněná ústa a nos rouškou,

- u vstupu do MŠ si prosím vydezinfikujte ruce,

- dítě doprovází do školy pouze jedna osoba,

- v prostorách školy se prosím zdržujte jen po nezbytně dlouhou dobu,

- nemocné dítě nebude přijato do MŠ. Pokud se onemocnění (jakékoliv) projeví během pobytu ve školce, budou zákonní zástupci neprodleně informováni a jsou dle instrukcí MŠMT povinni zajistit vyzvednutí dítěte z MŠ v co nejkratší době. Do vyzvednutí bude dítě pod dohledem v izolační místnosti.

 

Další bezpečnostní opatření:

- dítě předejte osobně přímo paní učitelce, a přímo od paní učitelky si jej opět osobně vyzvednete (zákonní zástupci nebo osoby pověřené),

- žádné z dětí se nesmí v prostoru školky pohybovat samo = je buď v doprovodu paní učitelky nebo zákonného zástupce (případně osoby vámi pověřené k předání nebo vyzvednutí) - v praxi to znamená, že do horní šatny se nepůjdou děti ráno ani odpoledne převlékat samy, budou vždy v doprovodu dospělé osoby.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci a moc se těšíme na Vaše děti. Zároveň doufáme, že budeme moci pracovat řádně celý školní rok, a že budeme moci připravený program realizovat a průběžně doplňovat o nahodilé zajímavé projekty, výlety a zážitky. Malá ochutnávka toho, co nás čeká:

 

Září


1. 9. Začátek školního roku ( 6.45- 16. 00)

3. 9. Divadlo pan Stolařík

7. 9. Divadlo Z bedny "Ježčí školka"

10. 9. Rodičovská schůzka 16. 00 hod

16. 9. Divadlo Nána "Slepičí pohádka"

28. 9. Státní svátek ( Den české státnosti)

 

Říjen


5. 10. Focení 

7. 10. Ředitelské volno ( přerušení dodávky elektřiny)

14. 10. Podzimní pečení ( jablečné taštičky)

28. 10. Státní svátek ( Den vzniku sam.československého státu)

 

Listopad


11. 11. Výlet do Svržna sv. Martin

17. 11. Státní svátek ( Den boje za svobodu a demokracii)

18. 11. Dentální hygienistka

25. 11. Keramika

30. 11. Sférické kino 

 

Prosinec


3. 12. Keramika

7. 12. Čertovské dopoledne 

8. 12. Divadlo Z bedny

9. 12. Dentální hygienistka

11. 12. Pečení perníčků

16. 12. Divadlo pan Stolařík

17. 12. Vánoční nadílka

23. 12. 2020- 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny

 

Leden


13. 1. Dentální hygienistka

 

Únor


17. 2. Dentální hygienistka

 

Duben


2. 4. Státní svátek ( Velký pátek)

5. 4. Státní svátek ( Velikonoční pondělí)

21. 4. Divadlo Nána "Ovčí pohádka"

 

Květen


 11. 5. Divadlo Letadlo

Školní rok 2019/2020


Návrat do MŠ 25. 5. 2020

     Vážení rodiče,

naše MŠ otevírá provoz 25. 5. v obvyklých provozních hodinách. Vzhledem k malému počtu nahlášených dětí otevíráme pouze jednu třídu. Z důvodu zabezpeční chodu školky i základní školy nebudeme v průběhu týdne od 25. do 29. 5. přijímat děti, které jste do stanoveného termínu do školky nenahlásili. Vše je připraveno na daný počet dětí a není v našich silách to ze dne na den změnit. Samozřejmě se budeme snažit Vám v případě potřeby nebo změny situace vyjít vstříc. Počítejte ale prosím s určitou prodlevou a prosím o telefonickou konzultaci dopředu, abychom vše mohli řádně připravit. Děkujeme za pochopení.

Informace k hygienickým opatřením a průběhu předškolního vzdělávání

V zájmu zachování provozu MŠ i ZŠ prosím dbejte na dodržování těchto bodů:

- MŠ je otevřená od 6:45h, příchod dětí do 8h (prosíme o striktní dodržení tohoto času, aby nedocházelo ke zbytečnému kontaktu s dětmi ze ZŠ)

- Při příchodu zazvoňte na třídu Berušky, přijde Vám otevřít paní učitelka, změří dítěti preventivně teplotu a pomůže s dezinfekcí rukou. 

- Do školky ani do školy nebude přijato dítě s respiračními obtížemi (kašel, rýma) a teplotou.

- Paní učitelka si od vás vezme řádně vyplněné Čestné prohlášení o bezinfekčnosti, o které jste si požádali e-mailem. (Bez tohoto prohlášení nesmíme dítě do školky dle nařízení vlády přijmout.)

- Při vstupu do budovy je nutné mít ústa a nos zakrytá (dle nařízení Ministerstva zdravotnictví), děti ani paní učitelky ve třídě pak roušky mít nemusí. (Toto nařízení se k dnešnímu dni nevztahuje pouze na dvouleté děti.)

- S dítětem může vstoupit do MŠ pouze jedna osoba a to na nezbytně dlouhou dobu - osobní předání paní učitelce do třídy (dle závazného doporučení Ministerstva zdravotnictví). Nezdržujte se proto prosím v prostorách školky, ani v jejím areálu, děkujeme.

- V 8:30 bude svačinka a hned po svačince půjdou děti ven. Mohou jít v našem případě i mimo areál školky, kde není větší pohyb lidí, tedy do lesa i na dětské hřiště (které každý den dezinfikují hasiči). Dejte prosím dětem sportovní oblečení a vhodnou obuv, a tak jak jste zvyklí, do školky sáček s náhradním oblečením.

- V 11:30 se obědvá, pokud půjdou děti po obědě domů, vyzvedávejte si je v čase od 12 do 12:30h. (Při vyzvedávání dětí platí stejný režim jako při příchodu - zdržujte se prosím v MŠ pouze po nezbytně dlouhou dobu, děkujeme.)

- Provozní doba školky končí v 16h.

 

Věříme, že v této nelehké situaci všechno společně zvládneme a začneme se vracet do zaběhlých kolejí. Na děti se těšíme a pro tento nový začátek máme dostatek energie, síly i dezinfekce pro osobní hygienu dětí i ošetření vnitřních a venkovních prostorů školy..:-)

 

S pozdravem

Mgr. Mirka Randová, ředitelka ZŠ a MŠ Česká Kubice

dne 21. 5. 2020


Otevření MŠ po COVID-19


Vážení řodiče, 

    doufáme, že jste Vy i Vaše děti v pořádku a zvládáte celou situaci s epidemií COVID-19 co nejlépe to jde. Opatření vlády se uvolňují a jak již víte, i my využíváme po domluvě se zřizovatelem možnosti znovu otevřít školku pro Vaše děti.

    Naše MŠ se otevře dne 25. 5. 2020 po zralé úvaze pro všechny děti, které chtějí a mohou vzhledem k rizikovosti do školky přijít. Minulý týden Vám přišla informační SMS, která měla za cíl zjistit Váš zájem o nástup dětí do MŠ právě dne 25. 5. Prosím tedy o informaci, zda Vaše dítě nastoupí do 17. 5. 2020.

     Z naší strany probíhá dezinfekce budovy školy a celého školního areálu, máme k dispozici dostatek dezinfekce na osobní hygienu dětí i personálu, i na průběžné dezinfikování prostor školy. Dle vyhlášky Ministerstva školství nemusí mít děti ani učitelky ve třídách školky na ústech roušku. Na cestu do a ze školky ji ale ještě zřejmě budou potřebovat. Doprovod dětí by se měl zdržovat v budově školky jen po nezbytnou dobu, proto zatím předběžně máme v plánu přebírat si děti od rodičů u hlavního vchodu MŠ po zazvonění (samozřejmě s ohledem na postupující rozvolňování opatření). Dítě, které přijde do MŠ, nesmí mít respirační obtíže, zvýšenou teplotu, ani kašel.

     Při nástupu dětí do školky je nutné odevzdat dle nařízení MŠMT Čestné prohlášení, pošleme na vyžádání mailem zsamskubice@seznam.cz, nebo si ho můžete stáhnout zde: www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss.

Situace je poněkud nepřehledná, proto zde uvádíme rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví, které jsou nutné ke zvážení při návratu dítěte do školky a které jsou součástí čestného prohlášení:

"Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. 

     a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

     b) při protinádorové léčbě,

     c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti." 

 

Tolik stručně a předběžně k otevření naší MŠ. Další informace budeme dále upřesňovat tady na webu. Doufáme, že se vše co nejdříve vrátí do normálu a že se brzy společně s Vašimi dětmi setkáme a užijeme si zbytek tohoto školního roku. Těšíme se.

 

 Mgr. Mirka Randová

 

 


Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021

   Vážení rodiče,

těšíme se na Vaše děti v naší MŠ. Jak již určitě víte, zápis do MŠ bude probíhat bez dětí, ideálně korespondenční formou. Zápis u nás bude probíhat od 6. 5. do 17. 5. Během těchto dnů si můžete vyžádat dokumenty nutné k vyplnění na e-mailu školy zsamskubice@seznam.cz, bude Vám obratem zaslán formulář Žádosti o přijetí a Čestné prohlášení o zdravotním stavu a očkování dítěte. Pokud budete mít zájem si dokumenty vyzvednout osobně a prohlédnout si prostory MŠ, budeme Vám k dispozici v úterý 12. 5. od 14 do 17hodin v MŠ. V současné době vzhledem k epidemiologické situaci Ministerstvo školství nedoporučuje potvrzovat zdravotní způsobilost dítěte lékařem, je nutné toto potvrzení ale nahradit právě Čestným prohlášením o zdravotním stavu dítěte, nebo kopií Očkovaího průkazu dítěte.

Vyplněné dokumenty prosím posílejte zpět na výše uvedený mail školy, nebo je vhoďte do poštovní schránky školy, případně je můžete poslat poštou do 20. 5. 2020 na adresu školy:

ZŠ a MŠ Česká Kubice

Česká Kubice 15

345 32 Česká Kubice

 

Děkuji Vám za spolupráci.

            Mgr. Mirka Randová, ředitelka ZŠ a MŠ Česká Kubice!!!! Od 18. 3. 2020 se do odvolání zavírá MŠ Česká Kubice v návaznosti na opatření vlády související se šířením koronaviru COVID-19. Sledujte prosím web školy. Děkujeme za pochopení.


16. 3. 2020 - MŠ Česká Kubice je i nadále v provozu.Prázdninový provoz:   
29. 6.- 3. 7. MŠ UZAVŘENA (možnost Babylon, mimo dny 30.6. a 1.7.- zavřeno na Babyloně  odstávka el.proudu)
6. 7. Státní svátek- MŠ uzavřena 
7. 7.- 24. 7. MŠ OTEVŘENA
27. 7.- 31. 8. MŠ UZAVŘENA (od 10. 8. do 31. 8. možnost Babylon)

 

 

!!! 10. 3. 2020 - MŠ Česká Kubice je dále v provozu, sledujte web a informace v MŠ !!!

 

26. 6. Konec školního roku (poslední den)

15. 6. Rozloučení s předškoláky, divadlo Z Bedny (cvičák Česká Kubice), od 14. 45 hod 

1. 6. Mezinárodní den dětí

 

9. 3. Divadlo Nána

6. 3. Dentální hygienistka

4. 3. TAMTAM Afrika

 

28. 2. Divadlo Bednář "4 roční období" v MŠ nejpozději v 8. 15 hod

27. 2. Karneval 

25. 2. Techmánie Plzeň, v MŠ nejpozději v 7. 15 hod, návrat cca 14. 00 hod (s sebou jídlo a pití na celý den)

17. 2. - 21. 2. Omezený prázdninový provoz (viz.nástěnka)

 

18. 1. Vystoupení pro seniory- hotel Bohmann (sraz před 14.00 hod na Babyloně v hotelu Bohmann, předškoláci)

 

23. 12.- 3. 1. Vánoční prázdniny (poslední den ve školce je pátek 20. 12. 2019 a začíná se v pondělí 6. 1. 2020)

18. 12. Ježíšek 

17. 12. Vánoční jarmark, dílnička s rodiči a besídka, začátek v 15.30 hod

16. 12. Představení "Vánoční nadělení" kino Čakan Domažlice, v MŠ nejpozději v 7.45 hod

5. 12. Návštěva Mikuláše, Anděla a čerta

4. 12. Pečení perníčků

3. 12. Vánoční focení

 

13. 11. Svržno- sraz v MŠ nejpozději v 7.45 hod (vhodné oblečení a uzavíratelné pití), vyzvedávání dětí možné od 12.30 hod

8. 11. Drakiáda- sraz v 15.00 u MŠ (akce pro děti a rodiče, draky s sebou)

1. 11. Keramika


31. 10. Strašidelné dopoledne V MŠ

28. 10. Státní svátek- MŠ uzavřena 

23. 10. Představení "Cesta kolem světa"

3. 10. Vyšetření očí Prima Vizus


11. 9. Rodičovská schůzka

2. 9. Začátek školního roku
---------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Letní prázdninový provoz je od 15. 7. do 2. 8. 

(termín 1.- 12. 7. a 19.- 30. 8. je možnost využít školku na Babyloně)

 

28. 6. Konec školního roku 

21. 6. Spaní ve školce- pouze předškoláci

19. 6. Rozloučení s předškoláky

18. 6. Výlet do ZOO Plzeň

12. 6. Fly joga

5. 6. Den dětí- Domažlice ( park u nemocnice)

3. 6. Den dětí- Babylon

 

29. 5. Fly joga

21. 5. Výlet na koníky- Brnířov 

14. 5. Focení Alena Poslední

8. 5. Státní svátek- MŠ uzavřena

2. 5. a 3. 5. Ředitelské volno- MŠ uzavřena

1. 5. Státní svátek- MŠ uzavřena


29. 4. Hudební představení ZUŠ Domažlice- pouze třída Ježečci

!!! 24. 4. Zápis dětí do Mateřské školy- Česká Kubice

           Od 14.30 do 17.00 hod. !!!

22. 4. Velikonoční pondělí- státní svátek- MŠ uzavřena

19. 4. Velký pátek- státní svátek- MŠ uzavřena

18. 4. Zdobení vajíček

17. 4. Keramika

16. 4. Tančíme srdcem aneb TANCEM a JÓGOU ke zdravému SEBEVĚDOMÍ

15. 4. Velikonoční perníčky

10. 4. Fly joga

9. 4. Mobilní planetárium

3. 4. Fly joga

3. 4. Zápis dětí do Základní školy- Česká Kubice

         Od 14.00 do 17.00 hod

1. 4. Ukliďme Česko (od Milady po fotbalové hřiště, včetně. Sběr nezávadného plastového a papírového odpadu, s využitím hygienických rukavic) 

 

25. 3. Divadlo Nána

6. 3. Tancování s Vendulou

4. 3. Kouzelník v MŠ- zrušeno


27. 2. Karneval v MŠ

11.2. - 15. 2. Prázdninový omezený provoz

3. 2. Vystoupení pro seniory hotel Bohmann


24. 1. Představení Cesta kolem světa


22. 12. 2018- 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny

19. 12. Zpívání koled s rodiči od 16.00 hod + společné zdobení perníčků

19. 12. Tancování s Vendulou

12. 12. Divadlo Nána

5. 12. Mikulášská návštěva

2. 12. Vánoční jarmark 15.00- 17.00 hod

 

28. 11. Vánoční focení

27. 11. Kreativ krámek- vánoční dílnička

20. 11. Představení Jů a Hele v MKS Domažlice- obě třídy

9. 11. Výlet do Svržna, v MŠ do 7.45 hodin

2. 11. Keramická dílnička

 

15. 10. "Zlatovláska" v MKS Domažlice- pouze třída Ježečkové

12. 10. Hudební představení v ZŠ

11. 10. Divadlo Nána- Ovčí pohádka

3. 10. Tancování s Vendulou B.

 

28. 9. Státní svátek- MŠ uzavřena

12. 9. Výlet na Babylon