Menu
ZŠ a MŠ Česká Kubice
ZŠ a MŠČeská Kubice

„České školy pro všechny“

rozšířené vyhledávání

Mateřská škola

Provoz MŠ

Příchod do MŠ je od 6.30 do 8.00 hod (poté se školka bude uzamykat), ve výjimečných případech se lze domluvit telefonicky s učitelkou.

Omlouvání dětí nejpozději do 7.30 hod, na pozdější omlouvání nebude brán zřetel ohledně stravování. Omlouvání je možné na WhatsAppové skupině nebo na telefonním čísle 720 211 958.

Vyzvedávání

  • Vyzvedávání po obědě je od 12.00 do 12.15 hodin.
  • Odpolední vyzvedávání je od 14.15 do 16.00 hodin.
  • Vyzvedávání dětí jinou osobou je nutné nahlásit předem učitelce.

Vybíráme

  • Budeme vybírat 500 Kč (akce MŠ), další peníze budeme dovybírat podle potřeby.
  • Budeme vybírat 2x kapesníky v krabici, 2x celé balení kapesníků v malých balíčkách, 1x vlhčené ubrousky.

Docházka

U předškolních dětí je povinné písemné omlouvání dítěte se sdělením důvodu (omluvný list u učitelky ve třídě).

Veškeré změny je nutné hlásit učitelce (adresa, zdravotní stav, ostatní informace...). Rodič je povinen uvést aktuální telefonní čísla, na které se lze kdykoliv dovolat.  

Děti, které budou jevit známky nemoci nebudou přijaty do MŠ (zánět spojivek, rýma, kašel, nevolnost atd.). Také v případě obtíží, které se vyskytnou během pobytu v MŠ, budou okamžitě voláni rodiče. Dítě do té doby musí být dle nařízení umístěno do izolační místnosti. Rodič je povinen si dítě neprodleně vyzvednout.

S sebou:

  • bačkory
  • gumovky
  • pyžamo
  • náhradní oblečení (tepláky, legíny, trička, spodní prádlo)

Vše řádně označené jménem dítěte.

Berte prosím zřetel na různorodé činnosti (výtvarné a pracovní činnosti, pobyt venku), kdy se mohou děti ušpinit. 

Do školky je možné si přinést pouze mazlíčka na spaní. Ostatní hračky se do školky nosit nesmí. 

Stravné:

Stravné musí být uhrazeno vždy do 15. dne následujícího měsíce spolu se školkovným, které činí 200 Kč (školkovné neplatí pro děti povinné předškolní docházky). Pokud nebude uhrazeno, dítě nebude přijaté do MŠ. Při finanční nekázni bude dítě vyloučeno z MŠ. Aktuální kalkulace stravného je uvedena na stránkách www.zsamskubice.cz v sekci Školní jídelna.

Číslo účtu je 107-4474440217/0100 a do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno dítěte. Žádáme o platby na účet školy.

Důležité a aktuální informace budou vždy na nástěnce ve vestibulu MŠ, whatsappové skupině a webu školky www.zsamskubice.cz