Menu
ZŠ a MŠ Česká Kubice
ZŠ a MŠČeská Kubice

„České školy pro všechny“

rozšířené vyhledávání

Heterogenní třídy

Vážení rodiče

Ve školním roce 2023/ 2024 jsme se po dlouhém průzkumu rozhodly pro heterogenní uspořádání tříd, a to hned z několika důvodů.

Z našeho pohledu je tohle rozdělení nejlepším možným způsobem pro rozvoj dětí, což je podloženo různými výzkumy. I vzhledem k vyššímu počtu předškolních dětí, které jsou rozdělené do obou tříd, se jim budeme moci více věnovat formou individuálního vzdělávání. Aktuálně probíhá revize RVP PV, je možné, dokonce velmi pravděpodobné, že heterogenní třídy budou doporučené pro veškeré předškolní vzdělávání Ministerstvem školství.

Kolektiv MŠ


Výhody

 • Podporují naplňování RVP PV po všech stránkách
 • Heterogenní třída je pro děti přirozenější – RODINNÝ MODEL
 • Tyto třídy ovlivňují rozvoj řeči dítěte, dochází k přirozené nápovědě od starších dětí
 • Větší prostor pro kooperaci a individuální práci s dětmi
 • Věkově smíšená třída umožnuje práci s menší skupinou dětí a tím dokonalejšímu procvičení získaných vědomostí či dovedností, je možná individuální práce s předškoláky během odpočinku menších dětí
 • Starší děti, pokud jsou vyzvány k vysvětlení, jsou nuceny své znalosti strukturovat, aby je mohly srozumitelně dál předávat mladším dětem
 • Hry i činnosti jsou v heterogenní třídě přirozenější, tvořivější a zajímavější s prostorem pro přirozené rozvíjení prosociálního chování a jednání, pro vyjadřování vlastních názorů a postojů
 • Starší děti poznávají v zrcadle mladších svoji zralost, čímž se zvyšuje jejich sebevědomí
 • Starší děti se učí toleranci, ohleduplnosti, cítí se být důležité a podle toho se učí i chování k mladším a slabším dětem
 • Věkově smíšená třída výrazněji probouzí v dětech potřebu něčeho dosáhnout
 • Děti se navzájem učí způsobem, který nemohou nahradit ani učitele, ani rodiče
 • Nově příchozí děti se snadněji adaptují do zažitých pravidel, režimu, lépe se orientují, nacházejí vzory k nápodobě, kdy starší děti jsou příkladem dětem mladším
 • Pokud je v této třídě dítě, které je vyspělejší, přirozeně se snaží vyrovnat dětem starším, nebo naopak dítě méně vyzrálé najde lepší komunikaci s dětmi mladšími
 • Heterogenní třída zamezuje soupeření dětí mezi sebou