Menu
ZŠ a MŠ Česká Kubice
ZŠ a MŠČeská Kubice

„České školy pro všechny“

rozšířené vyhledávání

Včeličky

  • Paní učitelky: Vladislava Strádalová, Lucie Králová, DiS.
  • Věkové složení dětí: 3- 6 let
  • Počet dětí: 19

Součástí třídy je koupelna, WC, šatna, přípravna jídla a přístup na školní zahradu.

Děti v této třídě od 12.15 do 14.00 hod odpočívají v postýlkách. Prosíme o dodržování uvedených časů. 

Důležitá informace: u předškolních dětí je povinnost písemného omlouvání dětí s udáním důvodu jejich nepřítomnosti (omluvný list u pedagoga ve třídě).

Děti mají dostatečný prostor pro volnou hru, která je velice důležitá.