Menu
ZŠ a MŠ Česká Kubice
ZŠ a MŠČeská Kubice

„České školy pro všechny“

rozšířené vyhledávání

Jídelna MŠ

Rodiče dětí v MŠ dostanou k vyplnění Přihlášku ke stravování, kterou pečlivě vyplní. Na základě toho je dítě řádně přihlášeno k odběru denního menu (přesnídávka, polévka, hlavní jídlo a svačina). 

Pitný režim mají děti zajištěný po celý pobyt v MŠ dle své potřeby. Nápoje se podávají také ke každému jídlu.

Pokud dítě odchází z MŠ po obědě, dostane s sebou odpolední svačinu domů.

ODHLAŠOVÁNÍ PROBÍHÁ NEJPOZDĚJI DO 7:30. Pokud to do tohoto času aktuálního dne nestihnete, bohužel se stravné započítává. 

Stravné je stanoveno od 1. 9. 2022 pro děti mladší 7 let 44,--Kč/den, pro děti starší 7 let 47,--Kč/den. Stravné se hradí zpětně dle vyúčtování příkazem k úhradě na běžný účet školy (107-4474440217/0100 - Komerční banka), nejpozději však do 15. dne měsíce. Pokud nebude zaplaceno, následující měsíc nebude dítě přijato do MŠ.