Menu
ZŠ a MŠ Česká Kubice
ZŠ a MŠČeská Kubice

„České školy pro všechny“

rozšířené vyhledávání

Kalkulace cen

Strávníci

 • Děti MŠ 3 – 6 let: přesnídávka =10,-Kč, oběd =25,-Kč, svačina =9,-Kč = celkem 44,-Kč
 • Děti MŠ 7 – 8 let: přesnídávka =11,-Kč, oběd =26,-Kč, svačina =10,-Kč = celkem 47,-Kč
 • Žáci ZŠ 6 – 10 let: oběd = 28,-Kč
 • Žáci ZŠ 11 – 14 let: oběd = 30,-Kč

Cenová kalkulace oběda pro cizí strávníky od 1. 9. 2022 ve školní jídelně Základní a mateřské školy Česká Kubice

 • Stravovací jednotka (náklady na potraviny) = 46,- Kč
 • Mzdové náklady (46,68 % ze stravovací jednotky) = 21,006- Kč
 • Spotřeba elektřiny 15 % = 6,75 Kč
 • Voda 8 % = 3,60 Kč
 • Náklady na topení 4 % = 1,80 Kč
 • Pořízení majetku 3 % = 1,35 Kč
 • Ostatní mat., čist.prostř. 6 % = 2,70 Kč
 • Opravy, údržba 4 % = 1,80 Kč
 • Nepřímé náklady 85,5 % = 38,856 Kč (zaokr.)
 • Přímé náklady = 46,- Kč
 • Nepřímé náklady = 38,856 Kč
 • Náklady celkem na 1 oběd = 84,856 Kč
 • Cena oběda stanovena na výši = 85,- Kč
 • Plánovaný zisk = 0,144 Kč

Česká Kubice 30.08. 2022                           

 

 

Zpracovala: Mgr. Mirka Randová

                    ředitelka ZŠ a MŠ Česká Kubice