Menu
ZŠ a MŠ Česká Kubice
ZŠ a MŠČeská Kubice

„České školy pro všechny“

rozšířené vyhledávání

Stávka škol

V České Kubici, 22. 11. 2023

Prohlášení ZŠ A MŠ Česká Kubice ke stávce škol

Ministr školství a vláda ČR nereagovala na zcela zásadní námitky škol a školských zařízení k rozpočtu pro školství na rok 2024. Proto jsme se rozhodli podpořit stávku 27. 11. 2023. Jsou pro nás zásadní tyto body:

  1. Zachování školního stravování v současné podobě. Privatizace školních jídelen nebo jakékoliv změny povedou primárně ke zvednutí nákladů na stravování, tedy výrazné navýšení stravného, ve kterém jsou v současné době pouze náklady na potraviny. Může to také znamenat přechod na německý systém, kde se v MŠ ani v ZŠ nepřipravuje dětem strava žádná a rodiče si vše zajišťují sami.
  2. Zachování asistentů pedagoga v současné podobě. Rušení pozic asistentů pedagoga při nařízeném inkluzivním vzdělávání je fackou dětem bez obtíží ve vzdělávání a nadaným dětem. Bez asistentů pedagoga, který se postará o děti s vážnými poruchami chování a učení, bude vše na učiteli a po zkušenostech ze současné doby je to mnohdy neřešitelný problém, který ruší vzdělávání a klima třídy.
  3. Zachování počtu odučených hodin na ZŠ má významný vliv na kvalitu vzdělávání při potřebách současných žáků a nastavených trendech. Obzvlášť u nás na malotřídce bychom museli vzdělávat i při hlavních předmětech 3 ročníky najednou. V současném systému můžeme nejpočetnější ročník oddělit, a můžeme i ostatním ročníkům dopřát alespoň jednu hodinu týdně úplně samostatně, což je velmi přínosné pro vzdělávání samotné i pro upevňování vztahů v kolektivu ročníku. V celorepublikovém měřítku pak školy přijdou o možnost dělit početné třídy na výuku jazyků, laboratorní předměty i další předměty např. v 9. ročníků před přijímacími zkouškami. Žáci si nebudou moci volit předměty podle svého zájmu. Je to krok zpět.
  4. Navýšení platu NEPEDAGOGICKÝCH zaměstnanců škol. Platy nepedagogických pracovníků ve školách jsou dlouhodobě nejnižší v České republice, mnohdy nedosahují minimální mzdy. Snížení ještě o 2% vyžene tyto lidi ze školství a pozice kuchařek, uklízeček a školníků zůstanou neobsazené a výrazně to naruší chod škol.

V pondělí 27. 11. bude ZŠ i MŠ otevřená, pouze však v omezeném režimu, tedy ZŠ do 13:30 a MŠ do 12:30. Nebude probíhat běžná výuka. Nebude se vařit. Stravu v MŠ zajistíme formou studené kuchyně. Na požádání jsme ochotni zajistit studenou kuchyni i pro žáky ZŠ. Pokud se rozhodnete nechat si děti tento den doma, nebude se jim započítávat do absence.

Mgr. Mirka Randová

editelka ZŠ a MŠ Česká Kubice