Menu
ZŠ a MŠ Česká Kubice
ZŠ a MŠČeská Kubice

„České školy pro všechny“

rozšířené vyhledávání

Roční plán ŠD

Celoročně

 • rozvíjení kamarádských vztahů, pomoc při práci
 • sebeobslužné činnosti - oblékání, stolování, hygiena
 • četba knih na pokračování při odpočinkových činnostech
 • hry k procvičování učiva, komunikační hry, hry na rozvoj fantazie a představivosti
 • časté pobyty venku

Září (Škola začíná)

 • seznámení dětí s řádem ŠD, provozními zvyklostmi, poučení o bezpečnosti a chování ve školní družině
 • adaptujeme se na školní prostředí
 • společně vytváříme pravidla v kolektivu ŠD
 • navazujeme přátelské vztahy za pomoci společenských her a aktivit podporující kamarádství
 • pohybové a sportovní hry na hřišti, v lese, na louce
 • výzdoba ŠD, chodeb

Říjen (Barvy podzimu)

 • učíme se pořádku
 • snažíme se porozumět změnám v přírodě
 • pořádáme vycházky do podzimní přírody
 • sbíráme přírodniny a využíváme je k tvoření
 • modelujeme, kreslíme plody podzimní přírody
 • Drakiáda (pouštíme a vyrábíme draky)

Listopad (Příprava přírody na zimu)

 • čas Dušiček X Helloween
 • tematická výzdoba ŠD a školy
 • mezilidské vztahy – učíme se toleranci, máme zájem o přání druhých, používáme „kouzelná slovíčka prosím a děkuji“, dbáme na vzájemnou spolupráci
 • pozorujeme přírodu, její změny- to vše zachycujeme do svých výrobků a výkresů

Prosinec (Nastává adventní čas)

 • Těšíme se na Ježíška
 • Mikuláš a čert – povídání a čtení; malování, výroba na dané téma
 • Advent – vyprávění a čtení o vánočních zvycích a tradicích, koledy; vyrábíme vánoční ozdoby, drobné dárky, přáníčka
 • výzdoba ŠD a školy

Leden (Zimní příroda)

 • zimní radovánky pokud počasí dovolí
 • rozvíjíme dovednosti ve sportovní oblasti (sáňkujeme, bobujeme, koulujeme se)
 • zpracováváme symboly zimy (vločky z papíru, sněhulák, mráz…)
 • zimní výzdoba ŠD a školy

Únor (Rej masek)

 • vyprávíme a čteme si o masopustních zvycích
 • vyrábíme karnevalové masky; pořádáme maškarní bál
 • Valentýnská přání a srdíčka
 • pomáháme zvířátkům přečkat zimu
 • chodíme ven, otužujeme se

Březen (Máme rádi knížky)

 • měsíc knihy (kreslíme návrhy obalů knih, výroba záložek do knih, čteme úryvky z oblíbených knih)
 • probouzí se jaro – pozorujeme změny v přírodě, první květy, broučky, ptáčky
 • velikonoční zvyky, koledy, zdobíme vajíčka, vyrábíme přáníčka
 • tematická výzdoba ŠD a školy

Duben (Čarodějnický rej)

 • Den Země – ochrana životního prostředí – povídáme si o ochraně přírody, malujeme na danou tématiku
 • družina se podílí na výrobě čarodějnice
 • pozorujeme a poznáváme jarní rostliny, kvetoucí stromy
 • tematická výzdoba ŠD a školy

Květen (Rozkvetlé jaro)

 • Den matek – povídáme si, co pro nás naše maminky znamenají
 • vyrábíme přáníčka a dárky pro maminky
 • kreslíme na náměty kvetoucí příroda, voda znamená život
 • pečujeme o školní záhony

Červen (Hurá na prázdniny)

 • MDD – oslava
 • plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se těšíme (výtvarné zpracování)
 • posilujeme tělesnou zdatnost sportováním
 • osvojujeme si zásady fair-play, správného sportovního chování
 • hovoříme o bezpečnosti a chování o prázdninách