Menu
ZŠ a MŠ Česká Kubice
ZŠ a MŠČeská Kubice

„České školy pro všechny“

rozšířené vyhledávání

ZŠ a MŠ Česká Kubice

O škole

Základní škola Česká Kubice má mnohaletou tradici a bohatou historii, v září 2016 jsme oslavili 130. výroční vystavění samostatné školní budovy. Vysvěcena byla na sv. Václava 1886.

Novodobá historie se píše od 1. 3. 2013, kdy ke škole byla připojena Mateřská škola.

Škola je spádová pro děti z obcí pod Obecním úřadem v České Kubici, tedy pro Folmavu (Horní a Dolní), Spálenec a Českou Kubici (patří sem i maličké osady Spáleneček a Nová (dříve Německá) Kubice. Jsme však otevřeni i dětem z ostatních okolních vesnic.

V současné době je škola malotřídní o dvou třídách s kapacitou 40 žáků.

Součástí školy je školní družina s bohatým různorodým tvůrčím programem. Družina má kapacitu 22 dětí. Děti mají možnost navštěvovat několik zájmových kroužků.

Připravujeme už tradičně vystoupení našich žáků na setkání seniorů, vánoční besídku, adventní zpívání u stromečku, vítání jara, dětský den, hravé odpoledne zakončené táborákem jako rozloučení s páťáky, školní výlety.

Během školního roku navštívíme několik divadelních představení v Domažlicích, několik divadelních společností, umělců a odborníků navštíví naši školu a školku. Ve školní družině pořádáme tradiční maškarní bál, výlety do okolí, vycházky, turnaje a vyrábíme různé výtvarné počiny. Naši žáci se účastní výtvarných a literárních soutěží s velmi dobrými výsledky, včetně dopravní soutěže v Domažlicích.

Přijďte se k nám podívat, nasát naši rodinnou atmosféru a prohlédnout si aktuální práce dětí, které jsou vystaveny na nástěnkách na chodbě školy.

Součástí školy je škoní jídelna s nově vybavenou kuchyní, která vaří pro děti v ZŠ i v MŠ, své zaměstnance a cizí strávníky.